Gebruiksmelding sportaccommodatie, De Gelimment 51, 6261 PH Mheer

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken bekend dat de volgende melding als bedoeld in artikel 1.19 van het Bouwbesluit 2012, is ingekomen, voor:

– het brandveilig gebruiken van de sportaccommodatie, gelegen op het perceel De Gelimment 51, 6261 PH Mheer.

Tegen deze melding kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaarschrift worden ingediend.

Ter inzage legging en nadere informatie

Alle stukken liggen, ingaande de dag na de publicatiedatum, in het gemeentehuis, gelegen Amerikaplein 1 te Margraten, ter inzage. Voor inzage en nadere informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488.

Eijsden-Margraten, 16 maart 2017

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

De secretaris, Mathea Severeijns

De burgemeester, Dieudonné Akkermans

Bron: Gemeente Eijsden-Margraten