Melding Activiteitenbesluit Holstraat 33, 6269 AW Margraten

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken bekend dat de volgende melding is ingekomen, waarop het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is, voor:

 

– het oprichten (legaliseren) van de inrichting ACML Group B.V., gelegen op het adres Holstraat 33, 6269 AW Margraten. De melding heeft betrekking op het stallen/verhandelen van caravans c.q. stalling/opslag van en groothandel in kleine landbouwmachines.

 

Tegen deze melding kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaarschrift worden ingediend.

 

Ter inzage legging en nadere informatie

Alle stukken liggen, ingaande de dag na de publicatiedatum, in het gemeentehuis, gelegen Amerikaplein 1 te Margraten, ter inzage. Voor inzage en nadere informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488.

Eijsden-Margraten, 16 maart 2017

 

Burgemeester en wethouders

van Eijsden-Margraten,

 

De secretaris, Mathea Severeijns

De burgemeester, Dieudonné Akkermans

 

Bron: Gemeente Eijsden-Margraten